Chi bộ Trường Tiểu học Tứ Hiệp trực thuộc Đảng ủy xã Tứ Hiệp.

Chi bộ gồm 28 đảng viên. Trong đó, đảng viên chính thức: 27/29 đ/c; đảng viên dự bị 02/29 đ/c.

Ban chi ủy gồm 03 đ/c:

- Đ/c Nguyễn Thị Sinh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.

- Đ/c Bùi Thị Minh Nguyệt – Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng.

- Đ/c Đỗ Hải Yến – CTCĐ, chi ủy viên.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, định hướng đối với các nhiệm vụ chính trị, hoạt động trong nhà trường. Cụ thể đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. 

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên

- Đảng viên có trình độ trên Đại học: 01 đ/c.

- Đảng viên có trình độ Đại học: 22 đ/c. 

- Đảng viên có trình độ Cao đẳng: 06 đ/c (06 đ/c hiện đang theo học ĐH tại chức)
        Về trình độ chính trị: 

- Đảng viên có trình độ Trung cấp: 04 đ/c.

- Đảng viên có trình độ sơ cấp: 19đ/c.

Về tư tưởng, đạo đức:

Mỗi đảng viên trong Chi bộ đều gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của ngành và trường, là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. 

     Trong những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương giao cho. Tập thể chi bộ luôn là một khối thống nhất, đoàn kết, cùng với toàn thể CB-GV-NV thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua lớn trong năm học. Chi bộ thực hiện tôt công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.

Chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kì 2020 - 2022, chi bộ nhà trường quyết tâm giữ vững các danh hiệu đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao.