DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TOÀN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022-2023

 

 

 

 

 

TT

Lớp

Họ và tên trưởng ban

Số điện thoại

Ghi chú

1

1A

Lâm Thị Hoa

0908659588

 

2

1B

Hoàng Thị Bình

0968710102

 

3

1C

Huỳnh Phương Linh

0913556664

 

4

1D

Bùi Bình Nguyên

0936239816

 

5

1E

Hà Phương Thảo

0903064416

 

6

1G

Đàm Thị Nhung

0944084447

 

7

1H

Lê Trung Hiếu

0977642022

 

8

2A

Nguyễn Thị Thu Hiền

0974128255

 

9

2B

Vũ Thị Ngọc Trang

0973190878

 

10

2C

Khiếu Thị Hải Yến

0914868086

 

11

2D

Nguyễn Mạnh Cường

0977745312

 

12

2E

Bùi Thị Nhài

0936135111

 

13

2G

Đỗ Thị Huyền

0961968285

 

14

2H

Nguyễn Thị Hồng Quỳnh

0985041614

 

15

3A

Nguyễn Thị Kim Tình

0964974923

 

16

3B

Nguyễn Thị Hoa

0985087788

 

17

3C

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

0386643463

 

18

3D

Trần Thanh Mai

0983265989

 

19

3E

Phạm Thị Huyền

0977995602

 

20

3G

Nguyễn Thị Hậu

0987530795

 

21

3H

Nguyễn Thành Chân

0974842545

 

22

4A

Nguyễn Thị Hương

0904898890

 

23

4B

Cao Thị Bình

0975774964

 

24

4C

Phạm Thị Thương

0916118128

 

25

4D

Đặng Văn Thành

0975457990

 

26

4E

Phạm Thị Dung

0984989338

 

27

5A

Nguyễn Thu Hường

0984096062

 

28

5B

Đàm Thị Linh

0977760883

 

29

5C

Nguyễn Thị Bình

0335609567

 

30

5D

Trương Thanh Tùng

0366388882

 

31

5E

Phạm Thị Thoa

0984699848