DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN

(Ban hành kèm theo quyết định số 104/QĐ - THTH ngày 23 tháng 8 năm 2021)

 1. Tổ 1:
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - tổ trưởng.
 2. Nguyễn Thị Lan Phương - phó tổ trưởng.
 3. Bà Nguyễn Thị Hoài An - tổ viên
 4. Bà Đỗ Thị Trang - tổ viên.
 5. Bà Nguyễn Thị Huệ - tổ viên  
 6. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - tổ viên        
 7. Bà Phạm Thị Huyền Trang - tổ viên
 8. Bà Nguyễn Thanh Hà - tổ viên
 1. Tổ 2:
 1. Bà Trần Thị Minh - tổ trưởng
 2. Bà Hoàng Minh Phượng - phó tổ trưởng.

3.  Bà Lưu Thị Thu Hà - tổ viên

4.  Bà Nguyễn Thị Thùy Liên - tổ viên.

5.  Bà Trần Thị Hồng Thơ - tổ viên

6.  Bà Nguyễn Thị Thơm - tổ viên

7.  Bà Trương Minh Giang - tổ viên

8.  Bà Nguyễn Diệu Ninh  - tổ viên

9. Bà Trần Thị Thu Trang - tổ viên

10. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt

 1. Tổ 3:

1. Bà Phùng Thúy Nga - tổ viên.

2. Bà Lê Thị Hằng - tổ trưởng 

3. Ông Nguyễn Trung Hiếu - tổ phó.

4. Bà Nguyễn Xuân Đào - tổ viên.

5. Bà Nguyễn Thị Thành - tổ viên

6. Bà Phạm Thu Hoài - tổ viên

7. Bà Nguyễn Hà Vy - tổ viên

8. Bà Nguyễn Thị Hải Hường - tổ viên

 1. Tổ 4:

1.  Bà Đồng Thị Thanh Hải - tổ trưởng.

2.  Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - phó tổ trưởng

3.  Nguyễn Thị Ninh - tổ viên

4.  Bà Đỗ Hải Yến - tổ viên

5.  Bà Trương Thị Hoa - tổ trưởng.

6.  Bà Nguyễn Thị Sinh - tổ viên

7.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - tổ viên

 1. Tổ 5:

1.  Bà Trương Thúy Ngân - tổ trưởng.

2.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - tổ viên

3.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - tổ viên

4.  Nguyễn Thị Tân - tổ phó

5.   Phan Thị Loan Trang - tổ viên

6.  Bà An Thị Bích Ngọc - tổ viên.

7.  Bà Trương Thị Thu Huyền - tổ viên.

8. Nguyễn Mỹ Hà - tổ viên.