Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; nhằm khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, di sản Việt Nam trong mỗi người phụ nữ và nhân dân góp phần khẳng định chủ quyền Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa, là sản phẩm của người Việt. Trường tiểu học Tứ Hiệp triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội; đồng thời phát động, khuyến khích nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong các ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021, tập trung đồng loạt vào ngày 08/3/2021 để hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.Tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng các kênh truyền thông của đơn vị, mạng xã hội nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội. 

       Dưới đây là một số hình ảnh đẹp trong tuần lễ áo dài của nữ CBGV, NV trường tiểu học Tứ Hiệp:

Có thể là hình ảnh về 30 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CÂY VÌ'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 26 người, mọi người đang đứng và ngoài trời Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 16 người, trẻ em, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

                                   Thực hiện: Tổ truyền thông.