DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-THTH ngày 04/8/2022 của Hiệu trưởng

 trường Tiểu học Tứ Hiệp)

 

 1. TỔ CHUYÊN MÔN
 1. Tổ 1:
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổ trưởng.
 3. Bà Nguyễn Thị Hoài An - tổ viên
 4. Bà Đỗ Thị Trang - tổ viên.
 5. Bà Nguyễn Thị Huệ - tổ viên         
 6. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - tổ viên    
 7. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - tổ viên
 8. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – tổ viên
 1. Tổ 2:
 1. Bà Trần Thị Minh - Tổ trưởng
 2. Bà Hoàng Minh Phượng - Phó tổ trưởng.

3.  Bà Lưu Thị Thu Hà - tổ viên

4.  Bà Trần Thị Hồng Thơ - tổ viên

5.  Bà Nguyễn Thị Thơm - tổ viên

6.  Bà Trương Minh Giang - tổ viên

7.  Bà Nguyễn Diệu Ninh - tổ viên

8. Bà Trần Thị Thu Trang - tổ viên

9. Bà Nguyễn Thu Hoài – tổ viên

10. Bà Lục Thanh Thủy – tổ viên

 1. Tổ 3:

1. Bà Lê Thị Hằng - Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Trung Hiếu Phó tổ trưởng

3. Bà Chử Thanh Hương – tổ viên

4. Bà Dương Quế Linh – tổ viên

5. Bà Nguyễn Hà Vy - tổ viên

6. Bà Phùng Thúy Nga – tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – tổ viên

8. Bà Nguyễn Xuân Đào - tổ viên.

9. Bà Bùi Thị Phương Hoa – tổ viên

 1. Tổ 4:

1.  Bà Đồng Thị Thanh Hải - Tổ trưởng

2.  Bà Nguyễn Thị Ninh – Phó tổ trưởng

3.  Bà Đỗ Hải Yến - tổ viên

4. Bà Nguyễn Như Quỳnh – tổ viên

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – tổ viên

6.  Bà Trương Thị Hoa - tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Thành - tổ viên

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - tổ viên

9.  Bà Nguyễn Thị Sinh - tổ viên

 1. Tổ 5:

1. Bà Nguyễn Thị Tân - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó tổ trưởng

3. Bà Trương Thị Thu Huyền – tổ viên

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - tổ viên

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - tổ viên

6. Bà Phan Thị Loan Trang - tổ viên

7. Bà An Thị Bích Ngọc - tổ viên.

8. Bà Nguyễn Ngọc Lan - tổ viên.

9. Bà Trương Thúy Ngân – tổ viên

       B. TỔ VĂN PHÒNG

 1. Bà Chử Thị Anh Hà - Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Hải Huyền – Phó tổ trưởng

     3.  Bà Trương Thị Tuyết Mai - tổ viên

4.  Ông Nguyễn Văn Quang - tổ viên.

5.  Ông Lục Văn Hùng - tổ viên.

6.  Ông Nguyễn Văn Chiến - tổ viên.

7.  Ông Ngô Sỹ Tùng - tổ viên