Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/8 đến 3/8/2020. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/8 đến hết 15/8/2020. PH lưu ý thời gian để đến làm thủ tục tuyển sinh cho học sinh.

- PH truy cập trang web: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau: