1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Số lớp học: 9

Số học sinh: 381

2. Hướng dẫn tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện phê duyệt; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

2. Đối tượng tuyển sinh: 

Trẻ sinh năm 2015.

3. Độ tuổi dự tuyển

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn (theo Luật cư trú hiện hành).

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021;

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

3. Tuyến tuyển sinh:
      Học sinh trên địa bàn xã tứ Hiệp, cụ thể: 

  -  Thôn Đồng Trì

  - Thôn Cổ Điển B.

  - Thôn Văn Điển.

   - Thôn Cương Ngô.

4. Điều kiện tuyển sinh

Trẻ đủ độ tuổi theo quy định và có hộ khẩu nằm trên khu vực được phân tuyến tuyển sinh.

5. Hướng dẫn sau khi hoàn thành đăng ký

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Sau khi hoàn thành đăng kí tuyển sinh: PHHS lưu mã hồ sơ để phục vụ việc tra cứu kết quả phân tuyến tuyển sinh sau này.

6. Ghi chú

Đối tượng 1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

Đối tượng 2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

Đối tượng 3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

Dưới đây là kế hoạch tuyển sinh cụ thể:

 

 

 Phụ lục: Kế hoạch tuyển sinh của UBND huyện Thanh Trì

Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì